Kurs / Konferens


Välkommen till den 7:e nationella konferensen i palliativ vård 2022 

Palliativ vård – det gäller livet

Någon har sagt att palliativ vård inte handlar så mycket om döden, utan om livet i ljuset av döden. Därför är den palliativa vårdens betoning på lindring och att främja livskvaliteten så viktig för att patienten och de närstående ska orka leva alla dagar som är kvar. Konferensen vill därför spegla den bredd av insatser som kan behövas för att stötta och hjälpa. Den ska även leda till att alla deltagare får ökad kompetens och blir stärkta inför sitt fortsatta arbete att bidra till god och jämlik palliativ vård i Sverige – för det gäller livet.


Varmt välkommen till Göteborg! 

   

Nationell konferens i palliativ vård - Public_www (vgregion.se).@@@@@@@@@@