Kurs / Konferens


Välkommen till den nationella konferensen i palliativ vård 2023

   

Nationell konferens i palliativ vård - Public_www (vgregion.se)

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i:


Malmö den 2 – 4 oktober 2023.@@@@@@@@@@