Hem

Välkommen till vår hemsida!

Grattis till "Årets undersköterska" 2023

Liselott Ferm och Gerda Celander

Palliativvårdsavdelningen Lund


Nominerar till "Årets Undersköterska 2024" 

Sök vårt stipendium för året 2024

Mer information under respektive flik!
OBS! Vår Facebooksida har blivit kapad!!


Så hjälp oss sprid gärna vår hemsida via Instagram https://www.instagram.com/ufpo.se/# och de sociala kanaler ni har kära medlemmar!


Ny Facebooksida är under uppstart - kommer snart en länk dit här inom kort.Viktiga utbildningar i samarbete med Betaniastiftelsen fortsätter under 2024  


Att för första gången vara nära en patient som närmar sig livets slut och att ta i en död kropp väcker oro och funderingar hos de allra flesta.

Därför har vi på Betaniastiftelsen, Capio Sverige ochSveriges  Begravningsbyråers Förbund tagit fram den kostnadsfria webbutbildning När livet lämnar, för vårdpersonal,om att möta döende personer,omhändertagandet av den döda kroppen och vad som följer efter ett dödsfall.

Med ökad kunskap om döden kan vi trygga medarbetarna i vården och bidra till bästa möjliga avslut på livet.

Utbildningen lanseras 15 februari 2024 på Betaniastiftelsens hemsida.
UFPO strävar för att sprida ökad kunskap till personal som ska möta patienter och deras närstående i svåra krissituationer när livet hotas av sjukdom. Vi vill även lyfta undersköterskans roll inom vården och förtydliga vad personcentrerad och patientnära vård innebär.


För att bli medlen i UFPO se fliken Medlemskap. Stöd oss gärna som supportmedlem! OBS, Nytt betalsystem med faktura!


Tillsammans gör vi skillnad!


Styrelsen UFPO

/Ann Matsson

Ordf. UFPOInformationsblad UFPO

Skriv gärna ut och sprid informationen på din arbetsplats!

Som medlem är det viktigt att skicka in adressändring till vårt, medlemsregistret@ufpo.se  om du har ändrat kontaktuppgifter

Vid frågor om Tidskriften kontakta Vice ordförande, Meg Engström Karlsson, vice.ordforande@ufpo.se


Frågor om faktura medlemsavgift, kontakta kassören, Jozina Zijilstra, kassor@ufpo.se 


Vid övriga frågor är du alltid välkommen till ordföranden, Ann Matsson
ordforande@ufpo.se

UFPO är en rikstäckande förening som är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen startade i mars 2004. Vi välkomnar även "Support-medlemmar" Inbjudan vänder sig till ALLA som är intresserade av att följa och stödja vårt arbete. Två nyhetsbrev skickas ut till er per/år. Mer information på sidan MEDLEMSKAP


Målsättningen med vår förening är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.

Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med flera medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 


Foto BM StrömqvistSök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!

Ansökningsformulär under fliken MER


 

 

Sidansvarig: Ann Mattsson

Uppdaterad:  2024-02-04