Hem

Välkomna till vårens utbildningsdag den 29 april 2020 i Ronneby i Blekinge.

Temat för dagen "Bemötande" En mycket intresant och lärorik dag utlovas! Programmet hittar du på fliken UTBILDNINGSDAGAR


Anmälan görs via formulär, klicka på skylten UTBILDNINGSDAGAR. Betalning via BG, swish

eller skickas en E-faktura. Välj det betalningsalternativ du önskar genom att använda kryssrutorna.


Informationsblad UFPO

Skriv gärna ut och sprid informationen på din arbetsplats!

UFPO är en rikstäckande förening som är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen startade i mars 2004. Vi välkomnar även "Support-medlemmar" Inbjudan vänder sig till ALLA som är intresserade av att följa och stödja vårt arbete. Två nyhetsbrev skickas ut till er per/år. Mer information på sidan MEDLEMSKAP


Målsättningen med vår förening är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.

Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med flera medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 


Foto BM StrömqvistSök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!

Ansökningsformulär under fliken MER


Gilla oss på FaceBook!

 

 

Sidansvarig: Britt-Marie Strömqvist

Uppdaterad:  2020-01-25