Hem


OBS! Vår Facebook sida ligger nere av någon anledning så hjälp oss sprida denna utbildnings eftermiddag både via vår Instagram https://www.instagram.com/ufpo.se/# och de sociala kanaler ni har kära medlemmar!


Då var det dags för höstens digitala utbildningseftermiddag! Vi är sent ute och ber ursäkt för detta men hoppas att så många som kan deltar trots allt!


Boka upp 7 november Kl. 13:00-16:00


Det blir en riktigt "matnyttig" föreläsning med temat Måltider i den palliativa vården - En stor och viktig fråga för våra patienter, brukare och medmänniskor där ute i verksamheterna eller det privata. 

Vill du så kan du förbereda dig på att läsa om dagens föreläsare redan nu genom nedanstående länk och reflektera kring måltidernas betydelse. Så önskar och hoppas vi på att vi får en fantastisk eftermiddag med många frågor och reflektioner.

Viktoria Wallin dagens gästföreläsare är sjuksköterska, adjunkt och fil dr, har ett personligt intresse för mat och måltiders betydelse för människor.


https://www.mchs.se/arkiv/nyhetslistning/nyhetsarkiv/2023-03-27-det-ar-ofta-vardefullt-for-personer-i-utmanande-situationer-att-fa-sina-erfarenheter-uppmarksammade.html?fbclid=IwAR2l4v4-uj1AodBC28-CPFZIvAmooSAREaEMII_PsptZfZd3OZymb82n2y4


Är det så att du arbetar så ha en tidig dialog redan idag med din närmsta chef om att bli avlöst och vikten av fortbildning som du sedan kan dela med dina kamrater på din arbetsplats så vi tillsammans kan bygga på den bästa palliativa vården gemensamt i våra verksamheter.


Anmälan görs på ordforande@ufpo.se så skickas det en zoom länk inför eftermiddagen.

Välkomna!


Välkommen till vår hemsida!

Grattis till "Årets undersköterska" 2022

Katarina Hultén,

Gläntans äldreboende i Kärna, Kungälvs kommun.


Nominerar till "Årets Undersköterska 2023" 

Sök vårt stipendium för året 2023

Mer information under respektive flik!


UFPO strävar för att sprida ökad kunskap till personal som ska möta patienter och deras närstående i svåra krissituationer när livet hotas av sjukdom. Vi vill även lyfta undersköterskans roll inom vården och förtydliga vad personcentrerad och patientnära vård innebär.


För att bli medlen i UFPO se fliken Medlemskap. Stöd oss gärna som supportmedlem! OBS, Nytt betalsystem med faktura!


Tillsammans gör vi skillnad!


Styrelsen UFPO

/Ann Matsson

Ordf. UFPOInformationsblad UFPO

Skriv gärna ut och sprid informationen på din arbetsplats!

Som medlem är det viktigt att skicka in adressändring till vårt, medlemsregistret@ufpo.se  om du har ändrat kontaktuppgifter

Vid frågor om Tidskriften kontakta Vice ordförande, Meg Engström Karlsson, vice.ordforande@ufpo.se


Frågor om faktura medlemsavgift, kontakta kassören, Jozina Zijilstra, kassor@ufpo.se 


Vid övriga frågor är du alltid välkommen till ordföranden, Ann Matsson
ordforande@ufpo.se

UFPO är en rikstäckande förening som är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen startade i mars 2004. Vi välkomnar även "Support-medlemmar" Inbjudan vänder sig till ALLA som är intresserade av att följa och stödja vårt arbete. Två nyhetsbrev skickas ut till er per/år. Mer information på sidan MEDLEMSKAP


Målsättningen med vår förening är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.

Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med flera medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 


Foto BM StrömqvistSök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!

Ansökningsformulär under fliken MER