Hem

Stort TACK till er som deltog på vår utbildningsdag i Ronneby den 22 maj!


Temat för dagen "Bemötande" och på talarlistan fanns Helena Backlund Wasling, Hjärnforskare föreläsare och författare. Mattias Tranberg, psykolog som forskar inom kommunikation
Se program nedan!

Välkommen till vår hemsida!

Grattis till "Årets undersköterska" 2022

Katarina Hultén,

Gläntans äldreboende i Kärna, Kungälvs kommun.


Nominerar till "Årets Undersköterska 2023" 

Sök vårt stipendium för året 2023

Mer information under respektive flik!


UFPO strävar för att sprida ökad kunskap till personal som ska möta patienter och deras närstående i svåra krissituationer när livet hotas av sjukdom. Vi vill även lyfta undersköterskans roll inom vården och förtydliga vad personcentrerad och patientnära vård innebär.


För att bli medlen i UFPO se fliken Medlemskap. Stöd oss gärna som supportmedlem! OBS, Nytt betalsystem med faktura!


Tillsammans gör vi skillnad!


Styrelsen UFPO

/Ann Matsson

Ordf. UFPOInformationsblad UFPO

Skriv gärna ut och sprid informationen på din arbetsplats!

Som medlem är det viktigt att skicka in adressändring till vårt, medlemsregistret@ufpo.se  om du har ändrat kontaktuppgifter

Vid frågor om Tidskriften kontakta Vice ordförande, Meg Engström Karlsson, vice.ordforande@ufpo.se


Frågor om faktura medlemsavgift, kontakta kassören, Jozina Zijilstra, kassor@ufpo.se 


Vid övriga frågor är du alltid välkommen till ordföranden, Ann Matsson
ordforande@ufpo.se

UFPO är en rikstäckande förening som är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen startade i mars 2004. Vi välkomnar även "Support-medlemmar" Inbjudan vänder sig till ALLA som är intresserade av att följa och stödja vårt arbete. Två nyhetsbrev skickas ut till er per/år. Mer information på sidan MEDLEMSKAP


Målsättningen med vår förening är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.

Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med flera medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 


Foto BM StrömqvistSök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!

Ansökningsformulär under fliken MER