HemUFPO är en rikstäckande förening som startade mars 2004 och är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård. UFPO strävar efter att sprida ökad kunskap till personal som ska möta patienter och deras närstående i svåra krissituationer när livet hotas av sjukdom. Vi vill även lyfta undersköterskans roll inom vården och förtydliga vad personcentrerad och patientnära vård innebär.    

Vi välkomnar även "Support-medlemmar" Inbjudan vänder sig till ALLA som är intresserade av att följa och stödja vårt arbete. Två nyhetsbrev skickas ut till er per/år. Mer information på sidan MEDLEMSKAP


Målsättningen med vår förening är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården.


  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.


För att bli medlen i UFPO gå under fliken MER och gå vidare till Medlemskap. Stöd oss gärna som supportmedlem! OBS, Nytt betalsystem med faktura!


Tillsammans gör vi skillnad!


Styrelsen UFPO

/Ann Mattsson

Ordf. UFPOInformationsblad UFPO

Skriv gärna ut och sprid informationen på din arbetsplats!

Som medlem är det viktigt att skicka in adressändring till vårt, medlemsregistret@ufpo.se  om du har ändrat kontaktuppgifter

Vid frågor övriga frågor kontakta Vice ordförande, Meg Engström Karlsson, vice.ordforande@ufpo.se


Frågor om faktura medlemsavgift, kontakta kassören, Jozina Zijilstra, kassor@ufpo.se 


Vid övriga frågor och frågor om tidningen är du alltid välkommen till ordföranden, Ann Mattsson
ordforande@ufpo.se


Så hjälp oss sprid gärna vår hemsida via Instagram https://www.instagram.com/ufpo.se/# och de sociala kanaler ni har kära medlemmar!


Ny länk till vår Facebooksida 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556785642805Gilla oss på FaceBook! Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med flera medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 


Foto BM StrömqvistSök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!

Ansökningsformulär under fliken MER


 

 

Sidansvarig: Ann Mattsson

Uppdaterad:  2024-02-04