HemVi ska nu lämna år 2020 bakom oss och välkomna ett nytt år. Vi är många som bara vill glömma detta annorlunda år, där inget blev som vi hade tänkt oss! Men väldigt många har fått utstå stort lidande och sorg vilket inte bara går att glömma utan kommer att bli en stor börda under lång tid framöver. 


Ingen kan bära en annan människas sorg men vi kan gå bredvid och finnas till hands för att ge stöd och trygghet.


UFPO strävar för att sprida ökad kunskap till personal som ska möta patienter och deras närstående i svåra krissituationer när livet hotas av sjukdom. När vi summerar 2020 känns detta viktigare än någonsin!


För att bli medlen i UFPO se fliken Medlemskap. Stöd oss gärna som supportmedlem! OBS, Nytt betalsystem med faktura!


Tack för 2020 och välkomna till ett nytt medlemsår 2021

Tillsammans gör vi skillnad!


Styrelsen UFPO

/Britt-Marie Strömqvist

Ordf. UFPOInformationsblad UFPO

Skriv gärna ut och sprid informationen på din arbetsplats!

UFPO är en rikstäckande förening som är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen startade i mars 2004. Vi välkomnar även "Support-medlemmar" Inbjudan vänder sig till ALLA som är intresserade av att följa och stödja vårt arbete. Två nyhetsbrev skickas ut till er per/år. Mer information på sidan MEDLEMSKAP


Målsättningen med vår förening är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.

Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med flera medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 


Foto BM StrömqvistSök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!

Ansökningsformulär under fliken MER


Gilla oss på FaceBook!

 

 

Sidansvarig: Britt-Marie Strömqvist

Uppdaterad:  2020-12-31