Marion informerar


Här presenteras Marions handbok,

HBTIQ- medvetenhet.

Uppdaterad version 20-03-10

Att vara undersköterska är en tillhörighet i Sveriges största yrkeskår. Vi är den vanligaste yrkeskategorin och samtidigt väldigt unika. Så länge vi inte har en yrkeslegitimation, så kan vår kunskapsbakgrund se väldigt olika ut. Men det som oftast förenar oss är viljan att hjälpa människor.


Marion tipsar!

Lär inte för skolan - lär för dig själv!Då vi har så olika bakgrund så finns det inte tips som är allmängiltiga, utan vi får finna vår egna väg att gå när det kommer till kompetenshöjning. Därför listar jag sökmotorer som är bra att använda sig av när du vill söka en utbildning för att fördjupa dig i palliativ vård. www.allastudier.se (sök på ordet ”palliativ” och du får allt från komvux, YH och högskoleutbildningar.)

www.studera.nu (för dig som vill läsa enstaka kurser eller hela program på högskolan)

Allmän behörighet räcker långt och har du gått en specialistutbildning eller kurs på högskolan så blir du väldigt attraktiv för arbetsgivare. Som specialistundersköterska kan du arbeta som äldrepedagog, stödpedagog eller habiliteringssassistent. Dessa

befattningar ger oftast ett mer utvecklande arbete och en hel del mer i lönepåslag.

 

Regnbågsfärgad vård
Mitt hjärteprojekt ett bra tag nu har varit HBTQI medvetenhet. Varför? För att det behövs! Det lider alldeles för stor kunskapsbrist i hur vi ska dokumentera, bemöta och synliggöra HBTQI personer i vården. Det finns en tro om att det räcker att det finns pride parader en vecka om året och att alla har det väl bra? Visst gör paraderna att HBTQI frågor diskuteras och många börjar förstå att det finns något som heter transperson. Men vården är långt ifrån inkluderande och våra normer är så djupt rotade så vi ser inte ens att vi möter HBTQI personer dagligen - om inte de själva tvingas komma ut för oss för att vi ska förstå att de finns, att vi finns. överallt. Som medlem i UFPO kan du få en handbok som jag kallar HBT-IQ medvetenhet, som är framtagen under de år jag arbetat inom palliativ vård. Den är lättbegriplig och innehåller allt från akademiska referenser, evidensbaserad vård till levd erfarenhet. Det är framtaget för att underlätta ett inkluderande arbetssätt, oavsett verksamhet.

Det är genom att synliggöra som vi kan börja se och det är genom att ge ord som andra kan börja tala.

 

Allt gott!


//Marion


Sidansvarig: Britt-Marie Strömqvist

Uppdaterad:  2022-08-21

 

 

unsplash