Sök Stipendium

UFPO har inrättat ett stipendium på 5 000 SEK.

 

Stipendiet kan sökas av medlem i föreningen UFPO - Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad och utdelas till en, två eller flera undersköterskor. Om ni önskar söka i grupp ska samtliga vara medlemmar i UFPO.


Stipendiet är ämnat för studiebesök, deltagande i vetenskaplig kongress eller något som har anknytning till palliativ vård. Ansökan ska vara föreningens ordförande tillhanda den 31 mars och delas ut på UFPO`s utbildningsdag under våren. Beslut fattas av styrelsen för UFPO. Stipendiaterna ska redovisa skriftligt eller muntligt senast på UFPO`s utbildningsdag hösten nästkommande år.

Frågor om ansökan ställs till:
ordforande@ufpo.se   Skriv din/er ansökan enligt informationen nedan!

Skickas till:

Ann Mattsson

Härkeberga Bårskär 4

745 96 EnköpingVälkommen med din/er ansökan!  

Se dokument nedan, 2021 års stipendium utdelat, Grattis Monika Fogelqvist, Liselotte Lönnerkvist och Meg Karlsson

År 2022 inkom ingen ansökan!