Årsmöte

Årsmöte 2023 hölls den 22 maj 2023 på Ronneby Brunn i samband med vår utbildningsdag.

Se protokoll, dagordning, verksamhetsberättelse samt revitionsberättelse nedan för året 2022.