Årsmöte

Årsmöte 2022 hölls i samband med vår digitala medlemsträff den 25 april 2022. Se verksamhetsberättelse samt revitionsberättelse nedan.