Hem

Höstens utbildningsdag kommer att hållas i Norrköping 23 oktober 2019 på Renströmmen Drottninggatan 1. 


Vi kommer även att ha en kvällsföreläsning den 22 oktober. 


Temat för utbildningen: Det privata som blir offentligt - kulturella möten och människors behov i utsatta situationer.


Hemsidan är nu uppdaterad med information om konferensen, Välkommen med din anmälan! Klicka på  UTBILDNINGSDAGAR


UFPO är en rikstäckande förening som är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen startade i mars 2004.


Målsättningen är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.

Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med flera medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 


Foto BM StrömqvistSök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!

Ansökningsformulär under fliken MER


Gilla oss på FaceBook!

 

 

 Sidansvarig: BM Strömqvist

 Uppdaterad: 2019-07-12