Hem

Vårens utbildningsdag blir den 10 april 2019 i Tranås.  Kostnad för medlem i UFPO 700 SEK och för Icke medlem 1400 SEK.  

Alla som arbetar inom vård och omsorg hälsas välkomna att delta, oavsett yrkeskategori. 


Programmet presenteras när du klickar skylten UTBILDNINGSDAGAR, undersida MORE. För anmälan till Tranås, fyll i anmälningsformulär och klicka på skicka! 

 

Under dagen kommer även UFPO, s årsmöte 2019 att hållas, se detta som en kallelse!

 

Rakel Eklund,specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och doktorand i palliativ vård på Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.

Monika Nyström, förskolechef till höger tillsammans med

Britt-Marie Strömqvist ordf. UFPOUlrika Larsson och Tony Gavik, konsultsköterskor, presenterar sitt arbete på Barncancercentrum i Västra Sverige på avdelning 322

Sjukhusclownerna Kristin Rhode och Maja Ringstad

 

 

 

Bilder från Göteborg.

Tack till alla deltagare och medverkande föreläsare i Göteborg den 3 oktober 2018 på Bräcke diakoni!UFPO är en rikstäckande förening som är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen startade i mars 2004.


Målsättningen är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.

Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med flera medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 


Foto BM StrömqvistSök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!


 

 

 Sidansvarig: BM Strömqvist

 Uppdaterad: 2019-03-18