Hem

TACK för ert deltagande den 3 oktober på vår utbildningsdag på Bräcke Diakoni!

Särskilt Tack till Marion Englaborn som ordnat så bra med mycket av förberedelserna! Fantastiskt trevligt att nästan alla kom till mingelkvällen den 2 oktober!

 

Intyg har maijlats till er som var där!

Rakel Eklund,specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och doktorand i palliativ vård på Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.

Monika Nyström, förskolechef till höger tillsammans med

Britt-Marie Strömqvist ordf. UFPO

 

 

Ulrika Larsson och Tony Gavik, konsultsköterskor, presenterar sitt arbete på Barncancercentrum i Västra Sverige på avdelning 322

Sjukhusclownerna Kristin Rhode och Maja Ringstad

Tack till alla deltagare och medverkande föreläsare i Göteborg den 3 oktober 2018 på Bräcke diakoni!

 

 

UFPO är en rikstäckande förening som är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen startade i mars 2004.

 

Målsättningen är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att

 

 

  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.

 

 

Sök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!

 

Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med flera medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 

 

Foto BM Strömqvist