Länkar

Nationella Rådet för Palliativ Vård

www.nrpv.se
Svenskt palliativt nätverk www.stockholmssjukhem.se/spnThe European Association for Palliative Care EAPC


Cancerfonden www.cancerfonden.se


 

Sidansvarig: Britt-Marie Strömqvist

Uppdaterad:  20191220

Svenska palliativregistret

http://palliativ.se/