Utbildningsdagar

Höstens utbildningsdag kommer att hållas i Norrköping 23 oktober 2019 på Renströmmen Drottninggatan 1. 


Vi kommer även att ha en kvällsföreläsning den 22 oktober.


Temat för utbildningen: Det privata som blir offentligt - kulturella möten och människors behov i utsatta situationer.


Årets stipendium kommer att delas ut den 22 oktober i samband med kvällsföreläsningen. Välkommen med din ansökan! Se information under fliken "Sök stipendium"


Fyll i anmälningsformulär nedan, kryssa i de alternativ som gäller för dig!


OBS, middagen på kvällen den 22 måste kryssas separat om du vill delta, ingår EJ, betalas var för sig!Vi kan nu stolt presentera våra talare till konferensen den 22-23 oktober 2019. Mer detaljerat program presenteras senare. En mycket spännande och lärorik konferens utlovas!

Välkommen med din anmälan via anmälningsformulär nedan.                                  

Kvällsföreläsning 17.30-20.00 den 22 oktober


Britt-Marie Strömqvist, specialistundersköterska palliativ vård.

Maligna tumörsår, bandagering, bemötande.

 

Utdelning av stipendium 2019, Redovisning av förra årets stipendium sker under kvällen.


20.00 Middag (Scandic Strömmen) självkostnadspris.


Talare den 23 oktober


Gillis Edman 

Begravningsentreprenör och författare med lång erfarenhet av att möta människor i kris och sorg.


Gail Dunberger

Leg.ssk, med dr, lektor

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Forskningsområde, Sexuell hälsa i palliativ vård.

Gails delar med sig av sin forskning om underlivscancer hos kvinnor, mötet med vården och relationsutmaningar. Bland annat belyser hon sexuella aspekter och hur det mest privata delarna hos en människa blir offentlig i vårdsammanhang.


Åsa Kneck

Arbetar nu sedan 10 år på Ersta Sköndal Bräcke högskola som lektor, internationell koordinator och forskare.

Bland mycket annat så har Åsa ett projekt om de officiella svenska minoritetsgruppen Romer.

Under dagen delar Åsa med sig av sin erfarenhet att arbeta med romer ur kulturella aspekter och mötet med vården. Bland annat hur bemötande kan ge goda vårdrelationer.

 

Pardis Momeni

Lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Pardis forskning är främst om kvinnor från Iran och de kulturella möten som blir i svensk vårdsammanhang. Fokus kommer även ligga på metoder hur vi kan bli kulturellt kompetenta i vården. 


Årets stipendium kommer att delas ut den 22 oktober i samband med kvällsföreläsningen.

Välkommen med din ansökan! Se information under fliken "Sök stipendium"

Fyll i anmälningsformulär för deltagande i konferensen. Betala enligt anvisning nedan.

 
 
 
 
 
 
 
Deltager under hela konferensen den 22 - 23 oktober
Deltager endast den 22 oktober
Deltager endast 23 oktober
Deltager i middagen den 22 oktober
Deltager EJ i middagen den 22 oktober
Medlem i UFPO
Icke medlem
 

 

 

 Sidansvarig: BM Strömqvist

 Uppdaterad:2019-07-12

Betala kursavgiften till UFPO på

Bg: 5799-4212 eller

 

Swish: 1231668300

Uppger ditt namn och arbetsplats

som meddelande!

 

Kursavgift för den 22-23 oktober

medlem i UFPO 1000 SEK icke medlem 2000 SEK 

Kaffe och lunch ingår den 23 oktober.


Kursavgift för endast den 22 oktober

Medlem 300 SEK Icke medlem 600 SEK


Kursavgift för endast den 23 oktober

Medlem 700 SEK Icke medlem 1400


Vid fakturering uppge adressen, tillkommer fakteringsavgift på 30 kronor 


Middag den 22 oktober, Markera i kryssrutan om du önskar delta i gemenskapen. Ingår EJ i priset. Betalas var för sig.

 


 

 

 

Kunskapens väg är oändlig, bakom varje krön finns något mer!