Stipendium

 

 

UFPO har inrättat ett stipendium på 5 000 SEK.

 

Stipendiet kan sökas av medlem i föreningen UFPO – Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad och utdelas till en, två eller flera undersköterskor. Även när ni söker för en grupp ska alla vara medlemmar i föreningen.

 

2018 års stipendium gick till Rebecka Bergqvist Fröling, Mellannorrlands hospice

Stipendiet är ämnat för studiebesök, deltagande i vetenskaplig kongress eller något som har anknytning till palliativ vård. Ansökan ska vara föreningens ordförande tillhanda den 15 september och delas ut på UFPO`s utbildningsdag på hösten. Beslut fattas av styrelsen för UFPO. Stipendiaterna ska redovisa skriftligt eller muntligt på UFPO`s utbildningsdag på hösten nästkommande år.

 

Frågor och ansökningsblanketten sänds till:

ordforande@ufpo.se

eller via brev till:

Britt-Marie Strömqvist

Augerumsvägen 2

371 63 Lyckeby

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

 

Sidansvarig: Marie Rosengren

Uppdaterad: 20118-09-07