Sök Stipendium

UFPO har inrättat ett stipendium på 5 000 SEK.

 

Stipendiet kan sökas av medlem i föreningen UFPO - Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad och utdelas till en, två eller flera undersköterskor. Om ni önskar söka i grupp ska samtliga vara medlemmar i UFPO.


Stipendiet är ämnat för studiebesök, deltagande i vetenskaplig kongress eller något som har anknytning till palliativ vård. Ansökan ska vara föreningens ordförande tillhanda den 1 oktober och delas ut på UFPO`s utbildningsdag på hösten. Beslut fattas av styrelsen för UFPO. Stipendiaterna ska redovisa skriftligt eller muntligt på UFPO`s utbildningsdag på hösten nästkommande år.

Frågor om ansökan ställs till:
ordforande@ufpo.se   



Skriv ut ansökningsformuläret nedan och skicka via post till


Britt-Marie Strömqvist

Näktergalsvägen 6 A

371 60 Lyckeby


Välkommen med din ansökan!



 

 

 Sidansvarig: BM Strömqvist

 Uppdaterad: 2019-02 01

2018 års stipendium gick till Rebecka Bergqvist Fröling, Mellannorrlands hospice